Մարդն ուժեղ է, երբ գիտակցում է իր թուլությունը:.. Կան անդունդներ, որոնց վրայով չի կարող անցնել անգամ սերը, որքան էլ հզոր լինեն նրա թևերը... 
Մենք չգիտենք ինչ կլինի վաղը… Թող այն պարզապես լինի… և թող նրա մեջ լինեն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր թանկ են մեզ համար…

Մարդն ուժեղ է, երբ գիտակցում է իր թուլությունը:.. Կան անդունդներ, որոնց վրայով չի կարող անցնել անգամ սերը, որքան էլ հզոր լինեն նրա թևերը... Մենք չգիտենք ինչ կլինի վաղը… Թող այն պարզապես լինի… և թող նրա մեջ լինեն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր թանկ են մեզ համար…