Janeta Arshakyan

Добавлено 04.10.19, 19:56 в ՆԱՏԱԼԻ

Եթե գտնես մեկին, ով քեզ արժանի ժպիտ չի նվիրի, քո՛նը նրան նվիրիր, որովհետև ոչ ոք ժպիտի կարիքն այնքան չունի, որքան նա, ով չի կարողանում իր ժպիտը նվիրել ուրիշներին։

Եթե գտնես մեկին, ով քեզ արժանի ժպիտ չի նվիրի, քո՛նը նրան նվիրիր, որովհետև ոչ ոք ժպիտի կարիքն այնքան չունի, որքան նա, ով չի կարողանում իր ժպիտը նվիրել ուրիշներին։