ПРИ ДИАБЕТЕ, ПРИ ГИПЕРТОНИИ, ОТ БОЛИ В СУСТАВАХ, ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ВЫСЫПАНИЯХ.