Готовили хранение на зиму, но не выдержали и съели за вечер