Азбука рукоделия - Петрова З. А., Петров А.А. - Модели из бисера - 2007.