Детский жилет спицами узором «Миндалины»
как вязать: http://prjaga.ru/vyazanie-dlya-detej/bezrukavka-zhilet/detskij-zhilet-spitsami-uzorom-mindaliny