Marie's quilts: Часть 8. Сборка сэндвича и начало стежки.