Наташа Фохтина.  Снежинки  Квиллинг и декупаж.  20.11.17 Наташа Фохтина. Снежинки Квиллинг и декупаж. 20.11.17...