Наталия Богунова, 8 апреля, 1948
 • 9 августа 2013