Janeta Arshakyan

Добавлено 13.05.18, 13:42 в Շեքսպիր

ԳՈՐԱՆԴՈւԽՏ ԹԱԳՈւՀՈւ ՏԱՐԱԶԸ💝
Կարսի թագուհին, Գագիկ թագավորի կինը՝ 10-րդ դարում, որի զգեստը ներկայացված է գրքում:
ՏԱՐԱԶ
Այս մանրանկարի՝ Գորանդուխտ կամ Դուխտ թագուհու տարազի բնագիրը գտնվում է Երուսաղեմի Հայոց մատենադարանում շատ եղծված վիճակում: Վ. Հացունին հրատարակել է այն իր <<Պատմություն հին հայ տարազին>> գրքում՝ միագույն և շատ անորոշ: Սակայն իր տրամադրության տակ ունենալով նաև գունավոր լուսանկարը, մանրամասն նկարագրում է այն, որի վրայից պատրաստվել է գրքում ներկայացված տարազը՝

ԳՈՐԱՆԴՈւԽՏ ԹԱԳՈւՀՈւ ՏԱՐԱԶԸ💝 Կարսի թագուհին, Գագիկ թագավորի կինը՝ 10-րդ դարում, որի զգեստը ներկայացված է գրքում: ՏԱՐԱԶ Այս մանրանկարի՝ Գորանդուխտ կամ Դուխտ թագուհու տարազի բնագիրը գտնվում է Երուսաղեմի Հայոց մատենադարանում շատ եղծված վիճակում: Վ. Հացունին հրատարակել է այն իր <<Պատմություն հին հայ տարազին>> գրքում՝ միագույն և շատ անորոշ: Սակայն իր տրամադրության տակ ունենալով նաև գունավոր լուսանկարը, մանրամասն նկարագրում է այն, որի վրայից պատրաստվել է գրքում ներկայացված տարազը՝