Предусмотрена ли ответственность за отказ от прививки от коронавируса